Binnen 15 minuten uitslag met de covid19 sneltest

Aanvragen code gratis testen – bedrijven

  • Het kosteloos aanbieden van corona sneltesten (antigeentest) is middels de regeling "werkgeverstesten" tot stand gekomen. Dit is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de testcapaciteit voor werkgevers en organisaties op te schalen. Wij ontvangen middels deze regeling een financiële vergoeding vanuit het Rijk. Zodra het Ministerie van VWS stopt met de regeling en er zijn nog testen uitgevoerd bij uw personeel dan worden de kosten (€ 59,- btw vrij) alsnog in rekening gebracht. Wij verwachten tot 30 april gebruik te kunnen maken van deze regeling. Wij stellen u binnen 48 uur op de hoogte indien wij het signaal hebben gekregen dat 80% van het budget gebruikt is en de vergoeding niet vanzelfsprekend is. Indien het budget namelijk op is, worden er geen nieuw gelden vrijgemaakt hiervoor. Indien u de aanmelding naar ons verstuurd, gaat u akkoord met deze voorwaarden.